Lidmaatschap

Het zingen is ingedeeld in twee periodes: van januari tot half juni en van september tot half december. De repetities zijn eenmaal per twee weken op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De data worden ruim vooraf bekend gemaakt onder de leden.

Voor ieder lid is er een map met de muziek, teksten en vertalingen beschikbaar.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 7,50 per avond, dit is inclusief koffie of thee. Bij iedere repetitie zorgt 1 lid voor iets lekkers in de pauze. 

Het lidmaatschapsgeld wordt voldaan voorafgaand aan de periode dat we zingen. Penningmeester Saskia van der Waard verzorgt twee maal per jaar de uitnodiging tot betalen en alle daarbij horende afstemming.

Mocht de hoogte een belemmering zijn om deel te nemen dan kan er in overleg gezocht worden naar mogelijkheden om aan te sluiten.