Het koor

Het koor is in 2004 opgericht door Ellie van der Est. Gedreven door haar liefde voor de Griekse muziek. Gestart onder begeleiding van Vangelis Rekatsinas in de huiskamer.

Al snel groeide het koor, werd er een externe locatie gezocht en op dit moment bestaat het koor uit 7 tenoren en 19 alten. 

Om aan te kunnen sluiten hoef je geen Grieks te spreken of lezen: naast de Griekse versies zijn alle liedjes ook fonetisch beschikbaar en oefenen we onder begeleiding van Cobi Bot de juiste uitspraak en de Griekse toon.

We zijn een amateurkoor dat gaat voor een goede kwaliteit: ons grootse compliment is om van Grieken te horen dat we zo Grieks klinken…

Het is inmiddels een traditie dat we – zo dicht mogelijk bij het Griekse Paasfeest – met elkaar Pasen vieren. Dit gebeurt op een repetitieavond waar eenieder iets kookt of koopt en we met elkaar eten. 

Het koor wordt ondersteund door een stuurgroep. Vier leden die zorg dragen voor het reilen en zeilen. Saskia van der Waard als penningmeester/contacten met de locatie. Cor Lieverst als coördinator muziekgroep. Clara Höcker geeft aandacht aan het lief en leed binnen het koor. En Ellie van der Est draagt als oprichtster en voorzitster het overzicht en de verbinding. Zij hebben nauw overleg met de dirigent.